Sappax – Från en generation till den följande

Sappax är inte enbart ett företag eller en produkt. Det är en familjs passion, näring och livsverk som har vävts runt en städprodukt som har slipats till perfektion.

Aaro Heinonen

Aaro Heinonen var en innovativ tänkare. Under hela sin karriär hade han en stark vilja att tillverka allt bättre redskap för städning. Ursprungligen inleddes städprodukternas utvecklingsarbete från tanken om hur man kunde göra en våt mopp på pricken lämpligt våt. Som ett resultat av dessa tillverkades som en första version en sammanpressningsanordning med en mjuk rulle. Från och med denna stund har varje produkt som Aaro utvecklat varit bättre än sin föregångare och strävat efter ett allt bättre städresultat.

Där Aaro var en påhittig idékläckare och fantastisk på att utveckla produkter, var Aaros fru en expert på försäljning och kände människorna i städbranschen. Parets resa kulminerade i grundandet av Sappax år 1995 och införandet av Sappax-multirengöraren på marknaden. Tiotals år av erfarenhet gjordes konkret i detta redskap, som glänser i sin effektivitet, kvalitet, mångsidighet och ergonomi.

Företaget har sedermera överförts från en generation till den följande och utfört sin resa längd många kurvor. I och med den nya generation har Sappax tagit en ny riktning mot ett modernare företag. Vi slår ändå vakt om traditionerna och Sappax städutrustning tillverkas fortfarande i Salo. Städredskapen har också behållit de färger som Aaro valde och utöver det har den nya generationen hämtat sitt eget tillägg. Sappax-multirengöraren är ändå inte enbart ett förstklassigt städredskap – den är ett minne av våra föräldrar och det arbete som de utförde.

Sappax historia sammanflätas i hela familjen

Redan namnet Sappax skvallrar om hur stor betydelse familjen har för företaget: namnets fem första bokstäver kom från familjemedlemmar och det sista x:et symboliserar framtiden genom barnen. Genom namnet lever Sappax historia med företaget.