Sappax produkter är resultat av finländsk yrkeskompetens. Alla våra städredskap är finländsk produktion. Vi har själva utformat, skapat eller låtit skapa verktygen och maskinerna i Sappax produktion i vår hemstad Salo.

Inom utformningsarbetet har vi strävat efter att genom en högklassig produkt kunna erbjuda våra kunder en högklassig städupplevelse och inom utformningen av produkterna har vi fokuserat på effektiv användbarhet. Vi vill erbjuda våra kunden den bästa kvaliteten och på grund av detta granskar vi varje produkt i förpackningsstadiet, före den skickas till kunden.

Om det inte är förnuftigt att vi gör något själv, gör vi det i samarbete med och som underentreprenad hos de bästa experterna. I sådana fall utförs allt arbete där man kan det bäst och detta syns i produkternas kvalitet.

Vi tror att arbetet som utförs i dessa experters händer utförs lika dedikerat som om vi själva gjorde det. Vi stödjer lokalt ursprung genom att köpa in råvaror och underentreprenadsarbete så nära som möjligt.

Vår produktfamilj har förtjänat märket Nyckelflaggan tack vare vår produktion och vårt stöd till lokal produktion.